อบจ.พิษณุโลก ร่วมพัฒนาสถานที่สำคัญเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดพิษณุโลก

15

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพัฒนาสถานที่สำคัญเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำจำนวน 2 คัน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.ต.ท.สุธีร์ เนรกัณฐี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำเหล่าข้าราชการตำรวจและจิตอาสาจำนวนกว่า 500 คน กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง ก่อนจะแยกย้ายกันไปทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักความสามัคคีในการพัฒนา จิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนเสียสละเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น มีพฤติกรรมที่ใฝ่หาความรู้และเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของส่วนรวมต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.