พรรคกสิกรไทยเปิดตัวว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.อุตรดิตถ์

24

 

พรรคกสิกรไทยเปิดตัวว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.อุตรดิตถ์
เมื่อเวลา 11.09 น.ของวันที่ 1 ธ.ค. 61 ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์ ดร.จำลอง ดำสิม รักษาการ หน.พรรคกสิกรไทย เป็นประธานการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีสมาชิกพรรคกสิกรไทย จำนวน 250 คน ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ครั้งที่ 1 ที่ทางพรรคกสิกรไทยได้กำหนดจัดขึ้น โดยมีวาระการประชุม ที่สำคัญ คือ การคัดเลือกและรับรองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคกสิกรไทย การสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง การจัดตั้งสาขาพรรคและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคกสิกรไทยประจำจังหวัด
ผลการคัดเลือกและรับรองหัวหน้าพรรคคนใหม่ ดร.จำลอง ดำสิม ยังคงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง หน.พรรคกสิกรไทย พร้อมรับรองกรรมการบริหารพรรค เช่น นายณัฎฐ์กิตติ์ ชนะจันทร์ฉาย เป็น ผอ.พรรคกสิกรไทย นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.อุตรดิตถ์ คือ นายฐิติพงศ์ รัตนะเสถียร อายุ 38 ปี ภูมิลำเนาตำบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ดร.จำลอง กล่าวว่า การคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขตในส่วนของพรรคกสิกรไทยนั้น 350 เขต ได้มีการวางตัวในระดับหนึ่งแล้ว จะจัดส่งให้มากที่สุด ขอบคุณสมาชิกพรรคที่ยังคงให้ความไว้วางใจทำหน้าที่ หัวหน้าพรรค ทั้งนี้พรรคกสิกรไทย เป็นองค์การทางเมืองที่เติบโตมา 21 ปีแล้ว เหตุผลที่เลือกจัดประชุมใหญ่ที่ จ.อุตรดิตถ์ คือจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองของนักรบ มีท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก เป็นต้นแบบของผู้ที่รักชาติบ้านเมือง ทางพรรคจึงเลือกที่จะจัดกิจกรรมที่เมืองแห่งผู้กล้า และเป็นจังหวัดที่ผู้สมัครพร้อมเปิดตัว   –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.