ผอ.สปข. 4 เปิดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะ

08

 

ผอ.สปข.  เปิดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะ พร้อมประกาศนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก ติดป้าย สติ๊กเกอร์รณรงค์ อ๊ะ อ๊ะ พลาสติกห้ามเข้า
     วันนี้ ( 3 พ.ย.61 ) ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรและคนในครอบครัวและกิจกรรมรณรงค์การกำจัดขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการลดจำนวนขยะ ทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุด ลดการใช้ขยะ มีการคัดแยก ทิ้งให้ถูกที่ และนำไปกำจัดให้ถูกวิธี ตามหลัก 3 Rs เพื่อลดปริมาณขยะจากการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรและครอบครัว ทั้งนี้จะเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานให้สวยงาม 
    โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้มีการเปิดกิจกรรม ประกาศนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก ติดป้าย สติ๊กเกอร์รณรงค์ “อ๊ะ อ๊ะ พลาสติกห้ามเข้า”บริเวณประตูทางเข้าออก และเปิดโรงพักขยะ เยี่ยมชมบ่อขยะอินทรีย์ กิจกรรมทิ้งขยะให้ถูกที่ ขยะนี้มีประโยชน์ และร่วมกันเก็บกวาดขยะ บำรุงรักษาต้นไม้ตามกิจกรรม โดยจะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมในทุกศุกร์ของสิ้นเดือน ด้วยการเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป 

    ซึ่งการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก การปิดป้ายรณรงค์ห้ามโฟม ถุงพลาสติก จัดทำบ่อบำบัด เปิดธนาคารขยะ พร้อมแจกถุงผ้า ให้กับบุคลากรของ สปข.4และคนในครอบครัว อีกด้วย

Comments

comments

Comments are closed.