องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมสนับสนุนงานประเพณีไหลแพไฟ อำเภอตรอน

34

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมสนับสนุนงานประเพณีไหลแพไฟ อำเภอตรอน

เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ วัดหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพล ตำนานวาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีไหลแพไฟพิธีขอบคุณพืชพันธ์ธัญญาหารและสายน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2562 ในครั้งนี้ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และบริเวณท่าน้ำน่านวัดวังแดง หมู่ 3 ตำบลวังแดง นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561 ของตำบลวังแดง ซึ่งบริเวณดังกล่าว เป็นจุดปล่อยแพไฟ สำหรับประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประเพณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขต อำเภอตรอนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าของประชาชนชาวอำเภอตรอน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชืนร่วมกันรำลึกถึงพระคุณของพืชพันธ์ธัญญาหารและสายน้ำ โดยการไหลแพไฟจะเริ่มต้นที่ท่าน้ำน่านวัดวังแดง ตำบลวังแดง ื และไปสิ้นสุดที่ท่าน้ำ วัดหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.