ทต.บ้านคลองประกาศสงครามกับความอ้วน(มีคลิป)

15

 

เทศบาลตำบลบ้านคลอง ประกาศสงครามกับความอ้วน จัดกิจกรรม “ตำบลบ้านคลอง ลดพุงลดโรค สุขภาพดีวิถีบ้านคลอง”

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ได้เป็นประธาน ประกาศสงครามกับความอ้วน จัดกิจกรรม “ตำบลบ้านคลอง ลดพุงลดโรค สุขภาพดีวิถีบ้านคลอง” เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง จำนวน 300 คน ซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีและโมเดลด้านการส่งเสริมสุขภาพในการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ตำบลบ้านคลองและวิถีชีวิตคนตำบลบ้านคลอง
ซึ่งจากรายงานสุขภาพของคนไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานว่า กว่า 1 ใน 3 ของคนไทย มีภาวะ น้ำหนักเกิน และ 1 ใน 10 อยู่ในภาวะอ้วน ซึ่งหากพิจารณาถึงแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอ้วนในระยะ 2 ทศวรรษ ในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่ามีอัตราของภาพวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้น 2 เท่า และภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า
เทศบาลตำบลบ้านคลองจึงขอรับการสนับสนุนทางวิชาการจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ในการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ของกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและกลยุทธ์ในการต่อยอด ขยายผลให้เกิดขึ้นในภาพรวมทั่วทั้งตำบลบ้านคลองต่อไป / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์   รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.