ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการรักษ์ดีดี ไม่มี “ข้อ” เสีย

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม  โครงการรักษ์ดีดี  ไม่มี  “ข้อ” เสีย

วันเสาร์ที่  22  ธันวาคม  2561  เวลา   13.00- 16.00 น. 

“ฟิตเข่าให้ดีี หลีกหนีการบาดเจ็บ”  โดย นายแพทย์ธนาวุฒิ  หิรัญธนวิวัฒน์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

“ปัญหาของไหล่  พิชิดได้”  โดยแพทย์เกรียงกมล  เบญจวงศ์เสถียร  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์  ออร์โธปิดิกส์

“ไขปัญหา  เท้าพลิก  เอ็นอักเสบ”  โดย  นายแพทย์พิศนุ  เรืองฤทธา  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

“บำบัดถูกจุด  หยุดการบาดเจ็บ”  โดยแพทย์หญิงภูมิหญิง  แผ้วภัย  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

ณ  ลานกิจกรรม  OPD  ชั้น  1  โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   

0-5521-2222  ต่อ  2903,2907

 

Comments

comments

Comments are closed.