สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อกระเช้า ของขวัญ ของฝาก OTOP พิษณุโลก

01

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อกระเช้า ของขวัญ ของฝาก OTOP พิษณุโลก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562
    นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ บริษัทพิษณุโลกโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด เครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดพิษณุโลกและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้จัดกิจกรรมกระเช้า ของขวัญ ของฝาก OTOP พิษณุโลกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มกราคม2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนสินค้า OTOP เป็นของขวัญแก่ผู้ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ และพร้อมสำหรับจำหน่ายทุกเทศกาล

02

 
 
 
2 ไฟล์แนบ

 
 
 
 
 
 
 

 

Comments

comments

Comments are closed.