อำเภอเชียงของ จัดมหกรรมแนวร่วมพัฒนาชาติไทย ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

13

 

อำเภอเชียงของ จัดมหกรรมแนวร่วมพัฒนาชาติไทย ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

          อำเภอเชียงของ ร่วมกับหลายอำเภอ จัดงานมหกรรมแนวร่วมพัฒนาชาติไทย ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดเชียงราย พร้อมทำความเข้าใจผู้นำชนเผ่าตามแนวชายแดนถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ค่ำวานนี้ (3 ม.ค. 62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่มอบนโยบายเร่งด่วนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมเปิดงานมหกรรมแนวร่วมพัฒนาชาติไทย ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ที่โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีนายอำเภอเชียงของ นายอำเภอเทิง นายอำเภอเวียงแก่น นายอำเภอขุนตาล และผู้แทนอำเภอเชียงแสน อำเภอพญาเม็งราย รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ผอ.ปปส.ภาค 5 ผู้นำ อปท.ตลอดจนผู้นำชนเผ่าทั้ง 6 อำเภอตามแนวชายแดน ร่วมรับมอบนโยบาย หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะร่วมกันเปิดมหกรรมแนวร่วมพัฒนาชาติไทย ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ที่ลานกิจกรรมบ้านทุ่งพัฒนา

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ อำเภอเชียงของ ร่วมกับอำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และอำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียง และหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเชียงของ ได้จัดให้มีกิจกรรมงานมหกรรมแนวร่วมพัฒนาชาติไทย ปลอดภัยยาเสพติด ตามแนวนโยบายแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและลดปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน โดยมีผู้เข้าร่วมงานมหกรรมประกอบด้วยพี่น้องมวลชนชาติพันธุ์ม้ง และชาติพันธุ์ต่างๆ จากอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และอำเภอพญาเม็งราย จำนวน 1,200 คน ร่วมกิจกรรม และตลอดทั้งวันจัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด การแสดงดนตรีชุดมวลชนสัมพันธ์โดยวงดนตรีเสนานินทร์ หน่วยเฉพาะกรมทหารพราน ที่ 31 การประชุมแกนนำร่วมพัฒนาชาติไทย ปลอดภัยยาเสพติด การมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่มวลชนแนวร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 1,200 ผืน การมอบเงินงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 การมอบนโยบายเชียงรายร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะได้ร่วมกันปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ 3 ทุ่งโมเดล ทุ่งทราย ทุ่งพัฒนา ทุ่งนาน้อย ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน อีกด้วย

//////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.