Mister internation phitsanulok รอบ Audition

03

 
บรรยากาศการถ่ายภาพและ VTR ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก 28 คนสุดท้าย ของการประกวด “Mister international Phitsanulok 2018″ เพื่อเฟ้นหาตัวแทน เข้าร่วมการประกวดบนเวที “Mister international Thailand 2018 รอบ Final ระดับประเทศ ต่อ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก กองประกวด Mister International Phitsanulok 2018 ได้นำผู้สมัครที่ผ่านการออดิชั่นเรียบร้อยแล้วจำนวน 28 คน มาเก็บตัวถ่ายภาพและถ่ายทำ VTR เพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อมากความสามารถคนแรกของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นตัวแทน เข้าร่วมการประกวดบนเวที “Mister international Thailand 2018 รอบ Final ระดับประเทศ ต่อไป
สำหรับการจัดการประกวด มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก 2018 เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี การจัดการ ด้านการท่องเที่ยวที่มีปฏิภาคเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้คนทั่วไปรู้จักเมืองสองแควหรือ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อต้องการให้ธุรกิจ ชายงาม ย้อนกลับสู่ชุมชน โดยทำให้คนทั่วไปรู้จักจังหวัดพิษณุโลกมากขึ้น ผ่านผู้เข้าประกวดบนเวที มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก 2018 พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลก
โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับความสวย ความงาม ให้มีความตื่นตัวและมั่นคงมากขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม มีส่วนร่วมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่าน ผู้เข้าประกวดบนเวที มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก 2018 พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนและคนในพื้นที่ได้แสดงถึงศักยภาพ ในความพร้อมของ อัตลักษณ์ ของจังหวัดพิษณุโลก และส่งเสริมให้เยาวชนและสถานศึกษา ได้มีกิจกรรมร่วมกัน หรือเป็นช่องทางในการป้องปรามเรื่องยาเสพติด และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคส่วนการแสดงถึงความร่วมมือกันที่จะส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกก้าวเข้าสู่การเตรียมความพร้อมที่เข้าสู่ยุทธศาสตร์สู่อินโดจีนและอาเซียน ผ่านวิธีการจัดการประกวดมิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก 2018
โดยการดำเนินงานเพื่อค้นหาตัวแทน (ชาย) อายุระหว่าง 17 – 27 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกไปเข้าประกวดมิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2018 ณ เดอะสเตสไลน์ เอเซียทีค และจะมีการประกวดรอบตัดสิน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก วันที่ 20 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-712-5458  /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์ 

รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.