เชียงราย มหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน ประจำปี 2562

04

 

เชียงราย มหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน ประจำปี 2562

          อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อปท.16 แห่งจัดใหญ่มหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน ประจำปี 2562 ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมคึกคัก พร้อมจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนสู่ผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 7 – 13 มกราคม 2562 นี้

ค่ำวันที่ (7 ม.ค. 61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางภัทรวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน ร่วมกันเปิดงาน “มหรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน ประจำปี 2562 ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีส่วนราชการ ผู้นำ อปท.ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานคึกคัก ซึ่งถือเป็นการจัดงานประจำปีที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค. 62 นี้ ภายในงานจัดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และของดีอำเภอพานให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม เผยแพร่ความรู้ผลงานที่สำคัญของส่วนราชการ และงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน ประกอบด้วย การประกวดรำวงย้อนยุค การประกวดเทพธิดาจำแลงเมืองพาน การประกวดร้องเพลงประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การประกวดร้องเพลงประเภทผู้บริหารท้องถิ่น และการประกวดธิดาเมืองพาน การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร และส่วนราชการอื่นๆอีกมากมาย

//////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.