ธนาคารออมสินภาค 7 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “GSB Quality Kids” คิดส์ดี คิดส์คุณภาพ

03

 

ธนาคารออมสินภาค 7 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “GSB Quality Kids” คิดส์ดี คิดส์คุณภาพ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ธนาคารออมสินภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างให้การต้อนรับ มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ธนาคารออมสินภาค 7 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “GSB Quality Kids” คิดส์ดี คิดส์คุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการออม ได้เริ่มต้นการเก็บออมด้วยตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยภายในงานมีบริการเปิดบัญชีใหม่และการรับฝากเงินสำหรับบัญชีเงินฝากชื่อผู้เยาว์ บัญชีเพื่อผลประโยชน์ของผู้เยาว์ ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ได้รับกระปุกออมสิน ATM เป็นของที่ระลึก จำนวน 1 ใบ กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กระปุกออมสิน เยี่ยมชมห้องทำงานผู้บริหาร เพื่อสร้างแรงบันดาลให้กับเด็กๆ กิจกรรมการประกวดร้องเพลง GSB Kids Singing Contest บูธเกมส์ กิจกรรมการเล่นเกมส์บนเวที เพื่อให้เด็กได้เล่นสนุกสนาน และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ อีกทั้ง ยังจัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม โดยการสมัครบริการ MyMo รับกระปุกออมสิน MyMo และลุ้นรับ Smart Phone นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพันธมิตร บริษัท ห้างร้านในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมจัดบูธเกมส์และบริการอาหารเครื่องให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ และจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการออม ได้เริ่มต้นการเก็บออมด้วยตนเอง มีวินัยในการออม ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและตอบแทนคืนสู่สังคม เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่กล่าวว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.