กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒

01

 

กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒
พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ และอ่านสารนายกรัฐมนตรี พร้อมมอบของขวัญวันเด็ก ณ เวทีกลางบริเวณลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น.
กองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ เล็งเห็นความสำคัญของวันเด็กซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าเด็กจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ กองทัพภาคที่ ๓ ได้เตรียมกิจกรรมและของรางวัลมาแจกจ่ายมากมาย พร้อมนี้ได้นำยุทโธปกรณ์และนิทรรศการทหารมาจัดแสดงเหมือนเช่นทุกปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรและเพิ่มศักยภาพการและปลูกฝังการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปโดยให้แต่ละค่ายทหารแยกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดงานวันเด็กในแต่ละค่ายดังนี้
-ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดเวทีกลางบริเวณลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา
-ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดเวทีกลางบริเวณอาคารอเนกประสงค์ บชร.๓
-ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดเวทีกลางบริเวณห้องรับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ช.๓

 

Comments

comments

Comments are closed.