อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ “ติวเข้มก่อนสอบ O-NET ม. 6 ฟรี” ให้แก่นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

23

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ “ติวเข้มก่อนสอบ O-NET ม. 6 ฟรี” ให้แก่นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 28 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายพิชญากรณ์ มีสีเมือง นายกสโมสรโรตารีนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนจากสโมสรโรตารีทวีวัฒนา ภาค 3350 ร่วมเปิดโครงการ “ติวเข้มก่อนสอบ O-NET ม. 6 ฟรี” ณ หอประชุมโรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสโมสรโรตารีนเรศวร ภาค 3360 ร่วมกับสโมสรโรตารีทวีวัฒนา ภาค 3350 สถาบันกวดวิชา MU TUTOR และสถาบันกวดวิชา WE BY THE BRAIN โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษก่อนการทดสอบระดับชาติ ONET ตลอดจนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET ให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยในการติว O-NET ม.6 ฟรี ครั้งนี้มีติวเตอร์ชื่อดังจากโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์-วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศมาติวเข้มให้แก่นักเรียน อาทิ อาจารย์วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋) ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน ได้แก่ โรงเรียนผดุงราJanuary 28, 2019ษฎร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วม 90 คน (โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมและโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก) พร้อมกันนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สโมสรโรตารีนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สโมสรโรตารีทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้นักเรียนได้เข้ารับชมและติวไปพร้อม ๆ กันด้วย.

Comments

comments

Comments are closed.