อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ) คลองยมราช ต.บ้านกร่าง

17

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ) คลองยมราช ต.บ้านกร่าง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ) ภายใต้โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำฯ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดพิษณุโลก ณ คลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ จิตอาสาและประชาชนร่วมโครงการจำนวนมาก จากนั้นร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณโดยรอบคลองยมราชให้สะอาดและสวยงาม.

Comments

comments

Comments are closed.