โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก จัดงานครบรอบก่อตั้ง 37 ปี

11

 

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก จัดงานครบรอบก่อตั้ง 37 ปี รพ.พิษณุเวช และงานปาฐกถาเกียรติยศ นพ.สุเทพ – พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การแพทย์พอเพียง” 

    วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. โดยมีนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พิษณุเวช จำกัด เป็นประธานกล่าวรายงาน ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ รพ.พิษณุเวช เป็นประธานกล่าวรายงาน นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานครบครบการต่อตั้ง 37 ปี และมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล คุณเฉลียว วิทยากร นพ.สุนทร์ ศรีทา กรรมการผู้จัดการด้านการแพทย์ พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ รองประธานกรรมการ รพ.พิษณุเวช นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้แทนหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้า (YEC) ผู้แทนส่วนสโมสรโรตารี่ บริษัทประกัน สื่อมวลชนหลายแขนงและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ นพ.สุเทพ และ พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ แพทย์ผู้มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขของจังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือตอนล่างมากว่า 40 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่างที่ก่อตั้งโดยแพทย์ทั้งสองท่านตั้งแต่ปี 2525 จึงได้จัดงานปาฐกถาเกียรติยศ นพ.สุเทพ – พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ ครั้งที่ 5 นี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์และวิทยาทานแก่สาธารณะ
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การแพทย์พอเพียง” และ พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ รองประธานกรรมการฯ ได้มอบโล่เกียรติยศเพื่อแสดงความขอบคุณองค์ปาฐกถา ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

Comments

comments

Comments are closed.