กองบิน 46 จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ กองบิน ๔๖ ประจำปี ๖๒

26

 

กองบิน 46 จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ กองบิน ๔๖ ประจำปี ๖๒
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.ณ.ทรัพย์ไพรวัลยรีสอร์ท น.อ. กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานเปิดโครงการปรองดองสมานฉันท์ ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความรัก และเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมเพื่อลดความรุนแรงในการอบรมครั้งนี้โดยมี ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 สื่อมวลชน, คณะครูลูกเสือเหล่าอากาศ และประชาชนทั่วไป กว่า 100 คน เข้าร่วมในการจัดโครง ครั้งนี้  / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน  

Comments

comments

Comments are closed.