อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนจัดงานวันผัดไทย และของดีอำเภอวังทอง ประจำปี 2562

07

 

อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนจัดงานวันผัดไทย และของดีอำเภอวังทอง ประจำปี 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานผัดไทย และของดีอำเภอวังทอง ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 4 -10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและในปีนี้เป็นปีที่ 16 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานผัดไทยและของดีอำเภอวังทอง ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตผลทางการเกษตรของอำเภอวังทองให้เป็นที่รู้จักและขยายตลาดได้กว้างขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าขายให้แก่กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตลอดจนเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังทองและส่งเสริมฟื้นฟูให้อาหารพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอวังทองให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผัดไทย ถือเป็นอาหารขึ้นชื่อของอำเภอวังทองที่มีรสชาติอร่อยถูกปากไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดไทยกุ้งสด ผัดไทยใส่ไข่ ผัดไทยหมูแดง เป็นต้น
ภายหลังพิธีเปิดงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันทำผัดไทยกระทะยักษ์และทำผัดไทยลอยฟ้า เพื่อเปิดงานผัดไทยและของดีอำเภอวังทอง ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ และแจกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรี นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันผัดไทยชิงชนะเลิศ การผัดไทยกระทะยักษ์ การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ประกวดแดนซ์เซอร์ การประกวดธิดาผัดไทย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี การออกร้านล้วงไหกาชาดพาโชค เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เทศบาลตำบลวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทั้ง 11 แห่ง และภาคเอกชน พร้อมทั้งมีการมอบโล่และใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าประกวดแต่ละประเภทอีกด้วย.

Comments

comments

Comments are closed.