อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ครบรอบปีที่ 47

10

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ครบรอบปีที่ 47
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ครบรอบปีที่ 47 ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่อดีตข้าราชการที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและเชิดชูเกียรติอดีตผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและครอบครัว อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันกำเนิดหน่วยกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ อดีตผู้บังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัวร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน โดยมี พันตรี ศราวุฒิ ลือจันดา ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ให้การต้อนรับ.

Comments

comments

Comments are closed.