อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง

13

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อหารือข้อราชการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เน้นกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง พระราชวังจันทร์ รวมทั้งพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลกอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนของสระสองห้อง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างสะพาน ท่าน้ำและปะรำพิธีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้ เพื่อให้สมเกียรติเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม รวมทั้งเพื่อจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชนและผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะเข้ามาร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 เมษายน 2562 จากนั้นจะเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 และนำน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ต่อไป
สำหรับกำหนดการในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ร่วมพิธีประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมส่งให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมปักธูปเทียน ก่อนที่บัณฑิตอ่านโองการบวงสรวงเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แล้วประธานจะอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำก่อนที่ในเวลา 11.52-12.38 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร (จำนวน 3 ใน 4 ของขันสาคร) แล้วเจ้าหน้าที่ปิดฝาขันน้ำสาครห่อด้วยผ้าขาว ก่อนที่ผู้ร่วมพิธีเข้าแถวตั้งขบวนเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปไว้บนเสลี่ยงคานหามในขบวนเชิญน้ำไปพักไว้ ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก เพื่อรอทำพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 เสร็จพิธี.

Comments

comments

Comments are closed.