การแสดงจุดยืนของกองทัพภาคที่ 3 (มีคลิปข่าว)

05

 

การแสดงจุดยืนของกองทัพภาคที่ 3
วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.50 น   ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวภารกิจสำคัญของ กองทัพภาคที่ 3

 

 

 

โดยกองทัพภาคที่ 3 จะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์และ กองทัพภาคที่ 3 เป็นองค์กรทหารอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีมีความพร้อม ในการช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน ในยามวิกฤติทุกเหตุการณ์ โดยจะเห็นได้จากการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ ณ ปัจจุบัน ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าร่วมกับทุกภาคส่วนราชการในการดำเนินการ ที่ขายของอาการให้ดีขึ้นตามลำดับ
พร้อมทั้งกองทัพภาคที่ 3 ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองด้วยการไต่ตรอง มีสติ มีวิจารณญาณบนพื้นฐานข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่วมกันในสังคมไทย กองทัพภาคที่ 3 จะทดสอบไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกท่านได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อคุณูปการสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5708″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.