เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร และเปิดศูนย์ปฏิบัติกี่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

13

 

เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร และเปิดศูนย์ปฏิบัติกี่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (10 เม.ย. 62) ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน วัน อปพร. ประจำปี 2562 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 และอ่านสารของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร รัชวิสาหกิจ อปท. สมาชิก อส. อส.ปภ. มูลนิธิ สมาคมกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก

นายครรชิต ชมพูแดง รักษาราชการแทน หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สืบเนื่องด้วยศูนย์อปพร. กลางได้กำหนดให้ วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “ วันอปพร.” เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ปรากฏแก่สาธารณชนเพื่อตระหนักถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรักความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยในปี 2562 ศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดงานชุมนุม อปพร. ในสังกัดขึ้น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ร่วมกับการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย ดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยมีชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง

สำหรับจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ.2562 จังหวัดเชียงรายขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ขั้น 3 เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการ สังการ มอบหมายกำกับดูแล ติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ.2562

ซึ่งการจัดงานในวันนี้มี อปพร. ในสังกัดศูนย์ อปพร. อำเภอและศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน หน่วยทหาร ตำรวจหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 500  คน เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปล่อยแถวขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบิเหตุทางถนน ขบวนกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท และเดินรถประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางต่างๆในเขตเมืองเชียงราย

////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5714″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.