กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

21

 

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 0900 คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 200 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อปลุกจิตสำนึก ให้คนไทย มีความรู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ และในปัจจุบัน โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบข่าย ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งได้สร้างผู้มีจิตอาสาที่เข้มแข็ง เป็นพลังในการช่วยเหลือดูแลสังคมเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ให้มีความสะอาด ดูสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากที่ใช้เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 6 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา

Comments

comments

Comments are closed.