อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำ

13

 

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะ และการเรียนรู้กีฬาว่ายน้ำขั้นพื้นฐานให้กับเด็กเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบเหตุทางน้ำและสามารถนำความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อความปลอดภัยของชีวิต ร่างกายของตนเอง เพราะที่ผ่านมาเด็กที่ได้ปิดภาคเรียนในช่วงนี้ของทุกปีจะพบว่าแอบหนีไปเล่นน้ำกับบรรดาเพื่อน โดยบางครั้งผู้ปกครองไม่ทราบ และเด็กหลายคนว่ายน้ำไม่เป็น ขาดทักษะในการว่ายน้ำอย่างถูกวิธี และบางครั้งว่ายน้ำได้แต่ไม่รู้จักที่จะเอาตัวรอดหากเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะตกใจที่ตกลงไปในน้ำลึก ส่งผลให้เสียชีวิตได้ โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีเยาวชนร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน

Comments

comments

Comments are closed.