นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

07

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสากว่า 2,000 คน เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

Comments

comments

Comments are closed.