เชียงราย ระดมทุกภาคส่วนถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

18

 

เชียงราย ระดมทุกภาคส่วนถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ระดมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหารือถอดบทเรียนถึงผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ของจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมให้แต่ละหน่วยงานสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 62 และขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งแจ้ง ระหว่างวันที่ 16 – 30 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา

          วันนี้ (7 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ของจังหวัดเชียงราย โดยให้หน่วยงาน อำเภอ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และร่วมกันระดมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องในครั้งต่อไป โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมนำเสนอสรุปผลการถอดบทเรียน ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการบริหารจัดการ 5 มาตรการ คือ 1. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 2. สร้างความตระหนัก 3. ลดปริมาณเชื้อเพลิง 4. การบังคับใช้กฎหมาย และ 5. ทีมประชารัฐ ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และร่วมกันจัดทำแผนแม่บทการจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย อีกด้วย

////////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว 

Comments

comments

Comments are closed.