ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัย ติดตามพร้อมหารือร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อำเภอเวียงชัย

01

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัย ติดตามพร้อมหารือร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อำเภอเวียงชัย

วันนี้ (15 พ.ค. 62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวงแห้งแล้ง ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 เชียงราย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ทำให้ขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยมี นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เทศบาลตำบลดอนศิลา เทศบาลตำบลเมืองชุม และเทศบาลตำบลห้วยสัก เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย

          นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย กล่าวว่า จากสภาพปัญหาน้ำในหนองหลวงปัจจุบันอ่างเก็บน้ำหนองหลวงประสบปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินจากตะกอนดินที่สะสมมานาน ปัญหาน้ำขุ่นจากดินโคลน การบุกรุกของราษฎรที่ทำกิน ขาดงบประมาณการบริหารจัดการในการพัฒนาหนองหลวงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาความขัดแย้งของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ และปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค เบื้องต้นได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำ โดยตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำระดับอำเภอ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปัญหา ภายหลังจากการสอบแนวเขตที่ดินชัดเจนให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบประตูน้ำ และการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นต่อไป

ด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด สำหรับปัญหาการบุกรุกของราษฎรที่ทำกิน โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คืนพื้นที่กับเทศบาลท้องที่ ภายใน 1 เดือน ไม่มีความผิด โดยคณะทำงานระดับอำเภอเป็นผู้ออกคำสั่ง ซึ่งหากพ้นกำหนดตามคำสั่งฯ ให้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเทศบาลทั้ง 3 ตำบล กำลัง 3 ฝ่าย ร่วมตรวจสอบและยึดพื้นที่คืน และจะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทโดยให้สถานศึกษาในพื้นที่ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมได้อย่างไร และจะได้มีการกำจัดวัชพืชที่ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินพร้อมจัดดีเดย์ปรับปรุงแหล่งน้ำแห่งนี้ให้สวยงาม สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหนึ่งแห่ง และทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ไม้นิ่งนอนใจทั้งท้องที่ท้องถิ่น อำเภอ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันรีบดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต มีเลนจักรยานโดยรอบ และในชุมชนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัติวิถี อีกด้วย

สำหรับปัญหาความขัดแย้งของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ และปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวงร่วมกัน พบว่าปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีอยู่ประมาณ 1,600,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน รวมทั้งส่งให้พื้นที่ทำการเกษตรด้านท้ายประตูระบายน้ำหนองหลวงบางส่วน จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ทำการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวงขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีการตั้งกฎกติกาในการส่งน้ำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยกรมชลประทานมีหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำประสาน ติดตาม และให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นกรมชลประทานได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถแบ็กโฮพร้อมด้วยเรือขุด เข้าขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหลวงและกำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำ อีกทั้งยังเตรียมเครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

////////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5763″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.