อบจ.พิษณุโลก ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งพื้นที่บ้านเขาหนองกบ ต.ดินทอง อ.วังทอง

53

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งพื้นที่บ้านเขาหนองกบ ต.ดินทอง อ.วังทอง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง เป็นผู้แทน นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย จ่าเอกวิชัย ดอนชาไพร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 คัน เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายธนัตถ์ จันทร์คุ้ม ปลัดอำเภอวังทอง พร้อมด้วย นางสาวสิรอาจรีย์ พงษ์พานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ทั้งนี้สำหรับพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง มีบ้านเรือนจำนวน 255 หลังคาเรือน ราษฎรจำนวนทั้งสิ้น 336 คน กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวเป็นพื้นที่บนภูเขาสูง รวมถึงแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินมีน้ำน้อยไม่เพียงพอตลอดฤดูกาลซึ่งมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งของทุกๆ ปี ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำไม่เพียงพอในการนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ดังกล่าว และในโอกาสนี้ทางกองพลพัฒนาที่ 3 ได้นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำจากค่ายสฤษดิ์เสนา จำนวน 1 คัน ร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าวไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.