อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานมหกรรมของดี ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562

12

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานมหกรรมของดี ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการงานมหกรรมของดีตำบลหัวรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “มหกรรมของดี ประเพณีกวนข้าวทิพย์” ณ วัดตาประขาวหาย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเทศบาลตำบลหัวรอ ร่วมกับวัดตาประขาวหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โรงเรียนวัดตาประขาวหาย วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และมี นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 2,500 ปี ตลอดจนเพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนำไปสู่การเกิดความรักสามัคคี เกิดการเห็นอกเห็นใจ เกิดความเอื้ออาทรนำไปสู่ชุมชนสร้างสรรค์สามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดเป็นชุมชนที่น่าอยู่ต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร และการประกวดต่างๆ เช่น ไก่พื้นเมือง อาคาราคาว-หวาน อีกทั้งยังมีนางรำกว่า 100 ชีวิต มารำประกอบดนตรีมังคละถวายแด่องค์ตาประขาวหาย เทวดา นางฟ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งประกอบพิธีกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์
สำหรับประวัติข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส เป็นการหุงข้าวด้วยน้ำนมโคสดที่นางสุชาดาได้นำถวายเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเป็นพระสมณโคดม (พระพุทธเจ้า) หลังทรงเลิกบำเพ็ญทุกข์กริยา ซึ่งได้รับไว้และทรงฉันท์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และวันนั้นก็ได้สำเร็จโพธิญาณเป็นพระอรหันต์ สำหรับข้าวทิพย์จะประกอบด้วยข้าว ถั่ว งา น้ำตาล นม เนย มะพร้าว และเมล็ดพืชต่างๆ รวมแล้ว 29 ชนิด ซึ่งล้วนแต่มีความหมายอันเป็นสิริมงคลทั้งสิ้น ตลอดขั้นตอนพิธีการกวนจะต้องใช้สาวพรหมจรรย์ 3 คน ที่เป็นลูกคนหัวปี คนกลาง และคนสุดท้อง ภายในมณฑลพิธีมีข้อห้ามหลายอย่าง เช่น ห้ามดื่มสุรา ห้ามรับประทานอาหาร ห้ามสวมรองเท้า ห้ามผู้มีโรคสังคมรังเกียจ ห้ามหญิงมีประจำเดือนหรือมีครรภ์เข้าไปอย่างเด็ดขาด ตลอดพิธีครูข้าวทิพย์จะต้องมีการบวงสรวงลงเลขยันต์ทุกขั้นตอนจึงทำให้พิธีนี้เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์จึงเชื่อว่าหากได้นำข้าวทิพย์ไปรับประทานหรือบูชาย่อมเกิดมงคลต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง .

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5770″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.