โรบินสัน ร่วมกับ เดวี่ (Devy) สานต่อโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 12

22

 

โรบินสัน ร่วมกับ เดวี่ (Devy) สานต่อโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 12  สานความฝัน ‘โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน’  แก่น้องๆ ‘โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย จ.พิษณุโลก’

โรบินสัน เดินหน้าสานต่อโครงการ ‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด ‘จับมือกัน’ เพื่อสร้างพลังเครือข่ายแห่งการ ‘ทำดี’ ที่ยั่งยืน โดยได้ผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์สินค้า บริษัท วี.เอส.แอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง Devy (เดวี่) มอบทุนสนับสนุนในการดำเนินการตามความฝัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ ‘โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน’ มูลค่า 300,000 บาท โครงการที่ส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขอนามัยที่ดี เริ่มตั้งแต่การได้บริโภคผักปลอดสารพิษ อันก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี และนำไปสู่ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเป็นความฝันของเด็กหญิงณัฐธยาน์ แก้วเกตุศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย ที่ส่งเข้าประกวดจนได้รางวัลชนะเลิศ

สำหรับ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ในตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 175 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 19 คน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาด้านการทำเกษตรในโรงเรียน เพื่อนำผลผลิต ผักปลอดสารพิษไปเป็นวัตถุดิบของครัวโรงเรียน เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการสร้างโรงเรือน ซึ่งการปลูกผักในโรงเรียนแห่งนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นการน้อมนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นำผักที่ปลูกขึ้นเอง มาใช้ประกอบอาหาร เป็นอาหารกลาววันให้น้องๆ และยังเป็นหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการเกษตรด้วยตัวเอง พร้อมทั้งยังสร้างรายได้ หมุนเวียนในโรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง จนเป็นที่มาของการเขียนจดหมายบอกเล่าความฝันของ เด็กหญิงณัฐธยาน์ แก้วเกตุศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง ‘‘โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน’ “ความฝันของหนู คือ อยากให้ที่โรงเรียนมีโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษค่ะ ตอนนี้ที่โรงเรียนของเราไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสร้างโรงเรือน จึงปลูกผักในแปลงของโรงเรียน ซึ่งมักจะสังเกตุเห็นได้ว่า ผักไม่ได้ปลอดสารเคมี 100% เพราะถูกปนเปื้อนจากสารเคมีของการทำเกษตรจากแปลงอื่นๆ ในละแวกใกล้เคียง หนูคิดว่าคงจะดีไม่น้อย ถ้าเราสามารถปลูกผักที่สะอาด ปลอดสารเคมี ไว้รับประทานเองในโรงเรียน และยังสามารถนำผักที่เหลือจากการประกอบอาหารกลางวัน ไปจำหน่ายในชุมชนในราคาที่ทั้งถูกและปลอดภัย ซึ่งจะทำให้หนู และเพื่อนๆ รวมถึงคนในชุมชน ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมีค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในโรงเรียนด้วยค่ะ”
คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้โรบินสันได้ผนึกกำลังกับแบรนด์พันธมิตร เพื่อร่วมกันสานต่อโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ใน 4 ด้าน คือ การศึกษา สุขอนามัย โภชนาการ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำหรับโรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อยก็เป็น 1 ใน 5 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรบินสัน และแบรนด์เดวี่ (DEVY) ให้เป็นโครงการพิเศษที่

ได้รับทุนสนับสนุน 300,000 บาท กับ ‘โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน’ เพราะเป็นโครงการที่ตรงต่อวัตถุประสงค์ของโครงการที่เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน”

คุณกนกรต ใจนพเก้า ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ บริษัท วี.เอส.แอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง Devy (เดวี่) กล่าวว่า “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ และ ‘โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน’ เป็นความฝันที่น่าชื่นชมมาก เพราะถึงแม้เด็กๆ ที่นี่จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และขาดโอกาส แต่ก็ยังมีความฝัน ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ สิ่งดีๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตน และส่วนรวม ทั้งยังเป็นโครงการที่สามารถต่อยอดได้ในระยะยาว นอกจากนี้เรายังร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมมอบเครื่องเล่นใหม่ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ และเสริมสมรรถภาพร่างกาย, ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนการร่วมปรับปรุงห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะเพื่อสุขอนามัยที่ดีในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้กิจกรรม โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย จ.พิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก คุณบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 เป็นประธานรับมอบ ‘โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน’ จากทีมผู้บริหารโรบินสัน นำโดย คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหารจาก บริษัท วี.เอส.แอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง Devy (เดวี่) นำโดย คุณกนกรต ใจนพเก้า ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบุคคลสำคัญของจังหวัด รวมทั้งตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆ

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Devy Packs of love ที่ได้นำกระเป๋านักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน มามอบให้แก่น้องๆ ซึ่ง ประกอบไปด้วย กระเป๋าเป้, อุปกรณ์เครื่องเขียน, สมุดระบายสี, ดินสอสี 12 สี, กระติกน้ำ, ตุ๊กตาพวงกุญแจ รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท โดยได้ 2 นักร้องหนุ่มหล่อเสียงดี รุจ – ศุภรุจ เตชะตานนท์ และ กั้ง – กรณ์ ศิริสรณ์ มาร่วมส่งมอบ พร้อมร้องเพลงเพราะๆ ร่วมเล่นเกมสนุกๆ กับน้องๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรอยยิ้มและความอบอุ่น

โรบินสัน มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสานต่อ ‘โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการได้อยู่คู่สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความฝัน ถักทอรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยได้เกิดการพัฒนาและมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป  /   ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.