จังหวัดพิษณุโลกจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดงานประกวดนางงามพิษณุโลก 2562 สู่เวทีนางสาวไทย

25

 

จังหวัดพิษณุโลกจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดงานประกวดนางงามพิษณุโลก 2562 สู่เวทีนางสาวไทย
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. โรงแรมภัทธารารีสอร์ทแอนด์สปา พิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานผู้อำนวยการการจัดงาน กองประกวดนางงามพิษณุโลก 2562 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการแต่งงานประกวดนางงามพิษณุโลก 2562 ครั้งที่ 1 สู่เวทีนางสาวไทย โดยมี นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชนและ ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการจัดการประกวดนางสาวไทยมาเป็นเวลายาวนาน เป็นวิธีที่ทรงคุณค่า มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการประกวดที่เลือกเฟ้นหาสาวงามทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเพื่อเข้าสู่เวทีนางสาวไทย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยด้านทูตวัฒนธรรม ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการค้าของประเทศ เป็นตัวแทนสาวงามของประเทศไทยเพื่อเข้าประกวดในเวทีระดับสากล Miss lnternational 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นปลายปี 2562 ดังนั้นทางกองประกวดนางสาวไทย 2562 โดยสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีนโยบายเพื่อเฟ้นหาสาวงามซึ่งจะเป็นตัวแทนของทั้ง 77 จังหวัด จึงได้จัดการประกวด นางงามพิษณุโลก 2562 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ สู่ระดับสากลต่อไป
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนางงามพิษณุโลก 2562 เป็นเพศหญิงโดยกำเนิดและต้องมีสัญชาติไทยถือบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทยหรือหนังสือเดินทางไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 27 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ( ผู้ที่เกิดระหว่างพ.ศ 2535 ถึง 2542) กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และ ไม่มีรอยสัก มีแต่ชาติไทย เคยมีภูมิลำเนา เคยอาศัยอยู่ เคยมาศึกษา หรือมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับจังหวัดพิษณุโลก สถานะโสดไม่เคยผ่านการสมรสทั้งโดยพฤติกรรมและนิตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการ การจัดเลี้ยงฉลอง งานมงคลสมรส หรือวิธีการใดๆที่แสดงถึงการใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยา รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์และหรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าครั้งนี้ต้องอ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ไม่เคยถ่ายภาพศิลป์ กึ่งเปลือย โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายอนาจารขัดต่อจารีตขนบธรรมเนียมศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย ไม่ว่าจะได้รับการตีพิมพ์หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆหรือเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อนหรือปรากฏภายหลัง ไม่เคยประกอบอาชีพอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียมศีลธรรมอันดีงามของสังคม เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่สูบบุหรี่หรือ เสพยาเสพติดไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคนล้มละลาย และไม่มีประวัติอาชญากรรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครได้ที่ เพจนางงามพิษณุโลก 2562 ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2562 และ จะมีการประกวดนางงามพิษณุโลก 2562 ขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5820″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.