พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกจัดงาน หมอยา@สองแคว Herbs For Health lnnovation 2019

09

 

พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกจัดงาน หมอยา@สองแคว Herbs For Health lnnovation 2019
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน หมอยา@สองแคว : Herbs For Health  Innovation 2019 ” โดยมี นางสาวยุพาพร ส้มลิ้ม รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมงานให้การต้อนรับ  จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทิษณุโลก กำหนดดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปึงบประมาณ “พ.ศ. 2562 โครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจบริการสุขภาพและสินค้าสมุนไพรเพื่อการค้าที่ยังยืน โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน “Builda Brand สร้างแรงบันดาลใจ” ในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมวังจันทรนวิเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาดูงาน ณ เขาค้อเฮอร์เบอรี่ ออแกนิกฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ และ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงส่งเสริมการตลาด โดยกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งาน “หมอยา@สองแคว : Herbs For HealthInnovation 2019″ ในระหว่างวันที่ 12- 16 มิถุนายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาชาฬิษณุโลก ซึ่งภายในงาน แสดงผลงานนวัตกรรมสุดทันสมัย จำหน่ายของกินของใช้เพื่อสุขภาพการบริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริการสุขภาพ สินค้าสมุนไพร สินค้าโอทอป และผู้ประกอบการ SME จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

Comments

comments

Comments are closed.