สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีจีน สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ร่วมกับ ราชมงคลล้านนา และ บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนาม MOU โครงการการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสมัยใหม่ส่งเสริมให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้

25

 

สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีจีน สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ร่วมกับ ราชมงคลล้านนา และ บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนาม MOU โครงการการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสมัยใหม่ส่งเสริมให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาประเทศจีน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด โดยมี ดร.ประภาส งามสงวน ประธานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ของผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ
สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผู้แทนจาก บริษัท ดับบลิวเอสเอ็นเทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการตลาดทางเลือกของชาวนาผ่านกลไกสหกรณ์ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันของ 3 หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รวมถึง สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาและใช้ทักษะการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างศักยภาพในการใช้ระบบเทคโนโลยีให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด ในการนำระบบ DTR หรือ ระบบดิจิทัล ไทย ไรซ์ มาให้ภาคการศึกษา และ สหกรณ์ ได้ปรับใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชาวนาไทยได้มีการผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงอันเป็นการสร้างรายได้ให้ยั่งยืนกับเกษตรไทยต่อไป
สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้รวบรวมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 7 6 ราย ในพื้นที่ 1,293 ไร่ เพื่อผลิตข้าวคุณภาพตามโครงการและข้อตกลง และได้ขอความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ส่งนักศึกษาจำนวน 12 ราย อาจารย์ 3 ราย โดยจัดทำโครงการฝึกอบรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ขึ้นในวันนี้

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5825″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.