ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาการเปรียญในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบึงบอน ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562เวลา 10.00 น.

Comments

comments

Comments are closed.