โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดโครงการสายสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

13

 

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดโครงการสายสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมี นางอำพัน ประสานสมบัติ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน และร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหากับนักเรียนมีแนวทางที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้จัดประชุมโครงการสายใยสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 รอบ โดยรอบที่ 1 ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 รอบที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 รอบที่ 3 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รอบที่ 4 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3

Comments

comments

Comments are closed.