330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร (มีคลิป)

05

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร โดยชูประเด็นการใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบในตำรับยา 16 ตำรับว่ามีประโยชน์อย่างไร เน้นการให้ความรู้การแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการปรุงยา ซึ่งจะไม่ใช้กัญชาอย่างเดียวแต่จะนำกัญชามาเป็นส่วนผสมในตำรับยา ซึ่งเน้นการใช้ความรู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น ห้องประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

 

 

นายอุเทน มุกเย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ,น.ส.ธัมมะธิดา พัฒนพงศา เภสัชกรชำนาญการ ,นายนาวิน เหมือนมี หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทย และ นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว “การจัดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เป็นเศรษฐกิจภายในประเทศ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2562 ภายในงานมีการเสวนาใช้กัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์ไทย การอบรมให้ความรู้และจัดสาธิตการปรุงยาตำรับยาเข้ากัญชา การสกัดน้ำมันกัญชา ประสบการณ์รักษาผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป มีการจำลองคลินิก สาธิตการใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ตรวจแล้วรักษาให้คำปรึกษาให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป การอบรมผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยหลักสูตรการใช้ต้นตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์หมอพื้นบ้าน และการจัดนิทรรศการให้ความรู้การใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย การปลูก การผลิต องค์ความรู้และงานวิจัยการใช้ยาสมุนไพรตำรับเข้ากัญชา 16 ตำรับ
นายอุเทน มุกเย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กัญชาถือเป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก จากผลการวิจัยกัญชาสามารถไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะการรักษาโรคต่างๆ มากมาย สำหรับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมาย ขณะนี้ในเชิงการประกอบวิชาชีพต้องรอความชัดเจนการขึ้นทะเบียนจาก อย. กัญชาเดิมเป็นพืชผิดกฎหมาย ที่ผ่านมา เป็นเครือข่ายเรามีโรงผลิตยาสมุนไพร มีความพร้อมตามสูตรยา 16 ตำรับได้อนุญาตการแพทย์แผนไทย จึงมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลทางวิชาการรอบด้าน ให้ความรู้เชิงวิชาการ แนวโน้มขออนุญาตด้านปลูกกัญชา ผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐาน ต้องดำเนินการขออนุญาตปลูกเพราะปัจจุบันเรายังไม่มีตัวกัญชาเอง มองดูองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยในการนำกัญชามาเป็นส่วนผสมในยาสมุนไพรรักษาโรคเท่านั้น
ด้าน นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการเชื่อมโยง สู่โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ.2560-2569 รวมระยะเวลา 10 ปี เป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการให้บริการรักษาพยาบาล ,ศูนย์กลางบริการและงานวิจัย ,และศูนย์กลางยาสมุนไพร ,ศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล ,ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย และศูนย์กลางยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพิษณุโลก  /   ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5833″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.