กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดการฝึกระดมทรัพยากรเพื่อการทหาร (C-MEX 19) และจัดการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562

28

 

กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดการฝึกระดมทรัพยากรเพื่อการทหาร (C-MEX 19) และจัดการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย กรมสรรพกำลังกลาโหม ร่วมกับ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้จัดการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2562 (C-MEX 19) ห้วงวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ตามกรอบแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทำการฝึกซ้อมร่วมกัน และมีความพร้อมสนับสนุนทรัพยากรจำเป็นให้กับฝ่ายทหาร ตั้งแต่ภาวะปกติ โดยการฝึกในครั้งนี้จะมีการจัดการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562 ร่วมด้วย
โดยภาคเช้าของวันนี้( 19 มิถุนายน 2562 ) พลโทชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการแสดงศักยภาพฯ และรับมอบทรัพยากรตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ จำนวน 5 ด้าน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการฝึกฯ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนป้องกันประเทศ แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การส่งกำลังบำรุงของทางฝ่ายทหาร การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจให้กำลังพลสำรองในการปฏิบัติงานเพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5841″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.