การประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3

16

 

การประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.ห้องบันเทิงทัพ 101สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโทฉลองชัย ชัยชะดำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนานการจิตอาสาพระราชทาน

17

 

904 วปร. ภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ตามที่ศูนย์อำนายการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ, จอส.904 วปร,) ได้มีการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ โดยมีฝ่ายอำนวยการจิตอาสา ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนกระทรวง ผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราโชบาย รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการนี้กองทัพภาคที่ 3 /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 / ศูนย์อำนายการจิตอาสาภาค 3 ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 และประชุมระดับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 094 วปร.
กองพล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบก และวิทยากรจิต
อาสา 904 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/61, รุ่นที่ 2/61 รุ่น ที่ 3/62รวมทั้งหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่1/62 ในพื้นที่ 17 &จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งครั้งนี้ได้มีการเชิญคณะทำงานทุกฝ่ายเเละวิทยากรจิตอาสา 904 ทุกรุ่นมารับทราบเเนวทางการดำเนินงานของโครงการ

18

Comments

comments

Comments are closed.