อบจ.พิษณุโลก ประชุมหารือการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ฯ เพื่อจัดแสดงในโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์บ้าน 2 หลัง

04

 

อบจ.พิษณุโลก ประชุมหารือการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ฯ เพื่อจัดแสดงในโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์บ้าน 2 หลัง ภายในบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหารือการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ฯ เพื่อจัดแสดงในโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์บ้าน 2 หลัง ภายในบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์ โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ผศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำข้อมูลจัดแสดงภายในอาคารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์บ้าน 2 หลัง, เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลจัดแสดงภายในอาคารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์บ้าน 2 หลัง พร้อมทั้งเตรียมเสนอไปยังกรมศิลปากรเพื่ออนุมัติดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้กรมศิลปากรได้ส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานพระราชวังจันทน์และการบริหารจัดการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารอนุรักษ์ จำนวน 2 หลัง ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีอายุเก่าแก่กว่า 117 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงมีแผนดำเนินการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์บ้าน 2 หลัง ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปทางด้านประวัติศาสตร์เพื่อเป็นส่วนเสริมจากอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ซึ่งเป็นส่วนนิทรรศการหลัก โดยเรือนไม้หลังที่ 1 จะทำเป็นส่วนแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพิษณุโลก ได้แก่ ห้องที่ 1 พิษณุโลก เมือง 8 นาม ห้องที่ 2 พิษณุโลก ดินแดนประวัติศาสตร์ ห้องที่ 3 นครสรลวงสองแฅว ห้องที่ 4 พิษณุโลก ชัยนาท-โอฆะบุรี และห้องที่ 5 พระพิมพ์เมืองพิษณุโลก และเรือนไม้หลังที่ 2 เป็นส่วนจัดแสดงข้อมูลพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่มีต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10 .

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5873″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.