กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสืออากาศ ๒๑ กรกฎาคม

28

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสืออากาศ ๒๑ กรกฎาคม
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ เหล่าอากาศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม จำนวน ๑๒๑ คน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ บ้าน วัด และชุมชนวังมะด่าน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสืออากาศ ๒๑ กรกฎาคม ณ ชุมชนบ้านวังมะด่าน ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

Comments

comments

Comments are closed.