พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา/อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญานพระยาพิชัยดาบหัก

05

 

พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา/อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญานพระยาพิชัยดาบหักและพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหักประดิษฐานในปรางค์อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

เมือวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา/อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญานพระยาพิชัยดาบหักและพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหักประดิษฐานในปรางค์อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา, นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์,นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน, นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(1), นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(2), นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ, ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงผู้เคารพศรัทธาพระยาพิชัยดาบหัก เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  – ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.