อบจ.พิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

06

 

อบจ.พิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรมไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดตาลสุวรรณ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเกิดเจตคติที่ดีเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ สาระประโยชน์ของการฟังบรรยายธรรม ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ทำความดีละเว้นความชั่วต่างๆ อันจะทำให้เกิดสังคมแห่งความสันติสุขต่อไป โดยมีผู้ร่วมทำบุญครั้งนี้ได้ยอดเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 23,214 บาท.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5887″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.