อบจ.พิษณุโลก เร่งติดตามการให้ความช่วยเหลือชาว อ.บางกระทุ่ม กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง

07

 

อบจ.พิษณุโลก เร่งติดตามการให้ความช่วยเหลือชาว อ.บางกระทุ่ม กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและนายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากทางเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำรถแบ็คโฮแขนยาวเข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวาที่ขึ้นปกคุมอยู่อย่างหนาแน่นและกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองน้ำออกเพื่อช่วยเปิดเส้นทางน้ำให้สามารถไหลสะดวกเพิ่มขึ้นและยังช่วยรองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
จากนั้นเดินทางไปติดตามผลการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ 3 บ้านเกาะคู ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เนื่องจากประปาหมู่บ้านเดิมที่ใช้อยู่นั้นเจาะลงไปใต้ผิวดินเพียง 30 เมตร จึงทำให้มีความตื้นเขินทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการนำมาผลิตน้ำประปาใช้ภายในหมู่บ้านช่วงฤดูแล้งในขณะนี้ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคจนได้รับความเดือดร้อนกว่า 360 ครัวเรือน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชน โดยมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งประชาชนต่างรู้สึกดีใจที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5902″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.