อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

13

 

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางสมพบ คงเทศน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มทักษะความรู้และความเข้าใจในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและถูกต้องตามระเบียบ ลดความผิดพลาดในการดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยกฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรี ก่อให้เกิดความคุ้มค่าโปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภครัฐตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ไหมบัวเขียว ผู้อำนวยนายการกลุ่มงานวิชาการและกำกับการคลัง สังกัดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5904″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.