จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก

09

 

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน รับมอบสิ่งของพระราชทาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีนายเจษฎาลิ้ม ศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาร่วมเข้าร่วมพิธี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวให้โอวาทแก่จิตอาสา ที่เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ว่าขอให้จิตอาสาทุกคนปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน ร่วมกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นสามัคคีและไม่นำชุดจิตอาสาไปใส่ทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม และขอให้นึกถึงเครื่องแบบจิตอาสาว่าเป็นเครื่องแบบพระราชทาน ทุกครั้งที่สวมใส่นอกจากนี้ ประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และข้อพึงปฏิบัติของกำลังพลจิตอาสา ทั้งนี้จิตอาสาพระราชทานจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างเสริมความสามัคคี ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ต่อประเทศให้แก่ประชาชน ซึ่งจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5907″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.