ปปส.ภาค6 ประชุมสัมมนางานวิชาการสารเสพติดภาคเหนือตอนล่าง

54

 

ปปส.ภาค6 ประชุมสัมมนางานวิชาการสารเสพติดภาคเหนือตอนล่าง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนา เกิดผล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนางานวิชาการสารเสพติดภาคเหนือตอนล่าง
โครงการประชุมสัมมนางานวิชาการสารเสพติดภาคเหนือตอนล่าง เป็นโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัย ในการสร้างผลงาน ในการรองรับงานด้านยาเสพติดทุกมิติของงาน ซึ่งปัญหายาเสพติดมีความแตกต่างกันในพิธีต่างๆแต่ละห้วงเวลา ทางพื้นที่ กลุ่มบุคคล ตัวยา จากปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากอาศัยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ยังต้องอาศัยนักวิชาการ นักวิจัย เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิชาการอันจะนำไปสู่การผลิตและพัฒนางานวิชาการที่สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินงาน การชี้สถานการณ์ปัญหา รูปแบบแนวทางกลยุทธ์แผนงานโครงการ วิธีการ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างต่อไป ผู้อบรมประกอบไปด้วยเครือข่ายวิชาการภาคเหนือตอนล่าง นักวิชาการ นักวิจัย ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เจ้าหน้าที่ชมรมชุมชนภิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 72 คน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5912″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.