เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ลงตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ในปีงบประมาณ 2562

09

 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ลงตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ในปีงบประมาณ 2562

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ลงตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร ตลอดจนติตามการดำเนินการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่เป็นจุดเน้นและนโยบายสำคัญในปี 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09 00 น. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)และคณะ ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมรับฟัง และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนตำบล / LTC / ผลการดำเนินงานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน / หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) และเวลา 14.00 น. เลขาธิการ สปสช.และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน / หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน  เลขที่ 222/1 ม.8 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา และคณะให้การต้อนรับ  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5928″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.