ATED จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พิชิตยอดขาย ด้วยเครือข่ายธุรกิจSMEs”

19

 

ATED จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พิชิตยอดขาย ด้วยเครือข่ายธุรกิจSMEs”

วันที่  7  มีนาคม  2563  เวลา  13.00  น.  ณ  โรงแรมท๊อปแลนด์  ห้อง ชัยนาท   เครือข่าย DIP SMEs Network  ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พิชิตยอดขาย ด้วยเครือข่ายธุรกิจSMEs”  เป็นการสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่มของนักธุรกิจจากภาคกลางและกลุ่มนักธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก มากกว่า 50 ธุรกิจ  ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

17

 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้ประกอบการ ทั้งสองภูมิภาค โดยดำเนินการจัดทำกันเอง ระดมเครือข่ายที่มีแนวคิด อุดมการณ์เดียวกัน ในการเชื่อมโยง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กัน แม้ในยามที่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ หรือ เกิด สภาวะเชื้อโรค ที่หลายคนที่คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เศรษฐกิจ ไม่มีทีท่าจะดีขึ้น  นับเป็นการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของการเชื่อมโยงทางธุรกิจด้วยการสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ SMEs  ที่ต่างฝ่ายต่างลุกขึ้นใช้ศักยภาพของผู้ประกอบการในธุรกิจของตน มาช่วยเหลือ แบ่งปัน และแลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลลัพธ์ทางการค้ามีมูลค่าทางธุรกิจอย่างชัดเจน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ในฐานะพี่เลี้ยง ที่เต็มไปด้วยการดูแล เอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการค้าต่อไป

 

23

 

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติครั้งนี้ โดย เครือข่าย DIP SMEs Network  ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) จะเป็นต้นแบบของ ความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคธุรกิจของทั้งสองภูมิภาค ซึ่งไม่ใช่แค่การยอมจำนน ต่อโชคชะตา หรือสภาวะเศรษฐกิจ ที่เป็นปัจจัยยากจะควบคุม แต่ยังเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการทั้งประเทศได้เรียนรู้ การแบ่งปัน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกัน ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน คิดช่วยเพื่อน ลงมือทำเพื่อเพื่อน แลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีต่อกัน ต่อยอดความต้องการในสินค้าและบริการ  หากผู้ประกอบการไทย SMEs ทั้งประเทศสามารถเชื่อมโยงกันและช่วยเหลือกัน ได้ อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและจริงจัง จะยังประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ประกอบการเอง จะยังประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับประเทศชาติ และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

 

18

 

โดยมีคุณนิจรินทร์ โอภาสเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้  คุณนิวัฒน์ มีมงคลเกียรติ ประธานเครือข่าย DIP SMEs Network และ คุณมาฆะ พุ่มสะอาด ประธานสมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) ภายในงานมีการนำเสนอสินค้าและบริการของทุกธุรกิจที่เข้าร่วมยังมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อการสร้างความเชื่อมั่นภายใต้เครือข่ายธุรกิจและความสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจการสร้างยอดขายในเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ เทคนิคการนำเสนอแบบ Evaluator Pitch เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจให้ได้ผลลัพธ์ในระยะเวลาจำกัด กิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภาคกลางและภาคเหนือ (พิษณุโลก) 

 

20

 

ขณะที่ นายมาฆะ พุ่มสะอาด ประธานสมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) กล่าวว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติครั้งนี้ โดยเครือข่าย DIP SMEs Network ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) จะเป็นต้นแบบของ ความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคธุรกิจของทั้งสองภูมิภาค ซึ่งไม่ใช่แค่การยอมจำนน ต่อโชคชะตา หรือสภาวะเศรษฐกิจ ที่เป็นปัจจัยยากจะควบคุม แต่ยังเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการทั้งประเทศได้เรียนรู้ การแบ่งปัน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกัน เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผุ้ประกอบการในพื้นที่ ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน คิดช่วยเพื่อน ลงมือทำเพื่อเพื่อน แลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีต่อกัน ต่อยอดความต้องการในสินค้าและบริการ หากผู้ประกอบการไทย SMEs ทั้งประเทศสามารถเชื่อมโยงกันและช่วยเหลือกัน ได้ อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและจริงจัง จะยังประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ประกอบการเอง จะยังประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับประเทศชาติ และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการรายใดสนใจ สมัครเป็นสมาชิก สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) สามารถติดต่อได้ที่ 081-785-6540

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.