สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

01

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ได้รับจัดสรรจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ได้รับจัดสรรจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ ร้านฟาร์มยาเภสัชกร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อหน้ากากอนามัย ในราคาแพ็คละ 10 บาท (บรรจุแพ็คละ 4 ชิ้นๆละ 2.50 บาท) โดยในวันนี้ที่ร้านฟาร์มยาเภสัชกร ได้รับหน้ากากอนามัยมาจำหน่าย

 

03

 

จำนวน 1,000 ชิ้น กำหนดจำหน่ายเวลา 10.00 น. ปรากฎว่าประชาชนให้ความสนใจมาซื้อเป็นจำนวนมากทำให้สินค้าหมดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลา 10 นาที ส่วนที่ร้านสหภัณฑ์เภสัช(หน้าสถานีรถไฟ) ก็เช่นเดียวกัน มีประชาชนมาเข้าแถวรอตั้งแต่เช้า และเปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเวลา 10.30 น. โดย ใช้เวลาจำหน่ายเพียง 5 นาที เท่านั้น

 

04

 

นางสาวยุพาภรณ์ ส้มลิ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสรรหน้ากากอนามัย มาให้กับตัวแทนร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แล้ว จำนวน 7 แห่ง โดย ทางสำนักงานพาณิชย์ฯได้ กำหนดเปิดจำหน่ายในเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระประชาชน ที่ไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้

 

06

 

อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะจัดสรรหน้ากากอนามัยมาให้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก จะมีการประชาสัมพันธ์ บอกจุดจำหน่ายหนากากอนามัยทุกวัน เพื่อกระกระจายให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง ยังคงออกติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย ตามร้านขายยา ศูนย์การค้า และห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน.

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.