ออมสินจัดการเสวนา “3 ประสานต้าน COVID ออมสิน CARE คุณ”

04

 

ออมสินจัดการเสวนา “3 ประสานต้าน COVID ออมสิน CARE คุณ”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา “3 ประสานต้าน COVID ออมสิน CARE คุณ” โดยมี นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง จังหวัดสุโขทัย กลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดสุโขทัย ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย ภาค 7 และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาธิตการทำหน้ากากอนามัย ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย

 

08

 

ตามที่ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการผ่อนปรนภาระและเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือคนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-ไนน์ทีน” (COVID-19) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยเน้นช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ขนส่ง บริการ โรงแรม เป็นต้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงในประเทศไทย ทำให้ทุกภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากหลายๆ ปัจจัยเป็นวงกว้างแทบทุกพื้นที่ของประเทศ จนส่งผลต่อการ ดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม ขณะที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว รวมถึงลูกค้าของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เพื่อ

 

09

 

เป็นการถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของธนาคารออมสินในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การให้บริการทุกรูปแบบตามนโยบายรัฐ แก่ผู้ประกอบการ ธนาคารออมสินจึงได้กำหนดจัดการประชุมเชิงเสวนา ภายใต้โครงการ “3 ประสาน ต้าน COVID ออมสิน CARE คุณ” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 นางนุชจรินทร์ ประสงค์วรรณะ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสุโขทัย นายสราวุธ แสงศิริ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย และ นายศักดิ์เกษม ตันติยวรงค์ กรรมการบริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุโขทัย ผู้บริหารหอการค้าจังหวัดสุโขทัย ผู้บริหารบริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด ผู้บริหารและสมาชิกกลุ่ม BNI The Capital สภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้

 

10

 

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-ไนน์ทีน” (COVID-19) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มลูกค้าเดิม ธนาคารออมสินมีมาตรการช่วยเหลือ “พัก จ่าย คืน ขยาย” กล่าวคือ พักเงินต้น 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50-100% คืน Cash Back 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจ่ายทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี และสำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่ ธนาคารออมสิน มีมาตรการช่วยเหลือ “5 : 5 : 5” โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผู้มีอาชีพอิสระ พนักงานลูกจ้างในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยให้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.50 บาท/เดือน และสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวงเงินช่วยเหลือเกิน 50,000 บาท ในขณะนี้จะมีวงเงินการให้สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษโดยธนาคารออมสินในวงเงิน 150,000 ล้านบาท ผ่านสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ รอประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติลูกค้าจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

 

07

 

นอกจากนี้ ในส่วนของนโยบายแผนงานในเรื่องมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือภาครัฐและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-ไนน์ทีน” (COVID-19) นั้น ธนาคารออมสิน ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมือกับกรมสรรพาสามิต มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนทั่วไป โดยการแจกแอลกอฮอล์เจล เพื่อทำความสะอาดมือให้กับประชาชน จำนวน 1,000,000 ชิ้น ผ่านธนาคารออมสิน 1,060 สาขาทั่วประเทศ รอบละ 500,000 ชิ้น โดยจะเริ่มแจกวันที่ 27 มีนาคม 2563 และ วันที่ 10 เมษายน 2563.  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.