ประชุมมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการสถานบริการ

01

 

ประชุมมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการสถานบริการ 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น ห้องประชุมพระพุทธชินราช 771 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการสถานบริการ เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมได้มีแนวทางปฏิบัติ โดยการให้เปิดบริการสถานบริการตามปกติ ยกเว้นคาราโอเกะ พร้อมสั่งปิดให้บริการ ร้านคาราโอเกะ สนามกีฬา สนามฟุตบอล สนามบาส เวทีมวย ไก่ชน ฟิตเนส เป็นเวลา 14 วัน พร้อมให้ทุกโรงแรมจัดทำบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยว

 

03

 

กับผู้เข้าพักในบัตรทะเบียนผู้พัก(แบบ ร.ร.3) และนำไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.4) ให้นายทะเบียนโดยถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 อย่างเคร่งครัด (ให้ส่ง ร.ร.4 รายงานผ่านทาง E-mail:mueang2557@gmail.com ) เพื่อความรวดเร็วในการรายงานพร้อมขอความร่วมมือให้โรงแรมพิจารณาทบทวนการรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ประเทศที่มีการระบาดของโรคและหากมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ประเทศเสี่ยง หรือประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ให้โรงแรมมีมาตรการควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด

 

04

 

โดยให้ความรู้การปฏิบัติตัว คัดกรองไข้สังเกตอาการเจ็บป่วย หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดห้องและให้ทุกโรงแรมดำเนินการทำความสะอาดโรงแรม สถานที่พัก ภายในวันพรุ่งนี้ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. พร้อมกันทั่วจังหวัด ทุกแห่ง
ทั้งนี้จะมีการเข้าตรวจทุกพื้นที่หากพบว่าสถานประกอบการไม่มีมาตรการคัดกรองและควบคุมการระบาดของโรคจะมีคำสั่งให้ปิดเป็นรายกรณีไป

 

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.